ปล่อยเงินด่วน

          การกู้ เงินด่วน นอกระบบคือ การกู้เงินจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงิน กู้ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งคนทั่วไปแล้ว มีความลำบากใจทุกครั้งที่ต้องขอกู้จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพราะขาดหลักเกณฑ์หรือของกำหนดที่จะสามารถกู้เงินได้ ซึ่งระบบการกู้เงินต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ต้องหันหน้าเข้าไปพึ่งแหล่งกู้ เงินด่วน ต่างๆจากการกู้เงินจากนอกระบบ โดยบริการของหนี้นอกระบบที่เจ้าหนี้นอกระบบจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขต่างๆตามความพอใจ การเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ เริ่มตั้งแต่การปล่อยกู้มักจะปล่อยกู้โดยไม่มีสัญญาหรือหลักฐานใดๆแล้วมัก ตามเก็บเงินค่าผ่อนชำระรายวัน ดอกเบี้ยที่คิดจากลูกหนี้ก็แพง กว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ในระบบมา ซึ่งแหล่งกู้ เงินด่วน หาได้ง่ายจากบริเวณป้ายรถประจำทาง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือตามสาไฟ หรือแม้แต่บนรถบริการสาธารณะ ที่สามารถพบเห็นได้ตลอดเวลา

           โดยรูปแบบที่ทำเป็นประจำของกลุ่มปล่อยเงินกู้ มักจะไม่มีการทำสัญญากู้ยืมเป็นหนังสือ แต่ผู้ให้กู้ยึดโฉนด สิ่งของมีค่าหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นประกัน พร้อมกับให้ผู้กู้เซ็นใบมอบฉันทะไว้ ผู้ให้กู้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยทุกเดือน หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้จะนำใบมอบฉันทะดังกล่าวไปดำเนินการต่อเพื่อนำมาเป็นของผู้ให้กู้ หรือในกรณีที่ผู้กู้เป็นผู้มีการงานทำมั่นคง และมีเงินเดือนประจำ โดยมีทั้งการให้กู้ยืม เงินด่วน แบบทั้งมีสัญญากู้ยืมและไม่มีสัญญากู้ยืม ผู้ให้กู้จะยึดบัตรเอทีเอ็ม ของผู้กู้ไว้ และจะนำมาเบิกเงินสดเพื่อผ่อนชำระหนี้เงินกู้ผ่านธนาคาร และผู้ให้กู้จะเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ตั้งแต่ร้อยละ 5-30 ต่อเดือน ซึ่งมีทั้งเงินกู้รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

           การ ปล่อยกู้ เงินด่วน นอกระบบนี้ โดยส่วนมากจะเป็นนายทุนผู้มีอิทธิพลในท้องที่เป็นผู้ให้กู้หรือเป็นผู้รับ จ้างในการเรียกเก็บหนี้จากผู้กู้ โดยจะมีการข่มขู่หรือ กรรโชก หรือแม้แต่กระทั่งทำร้ายร่างกายผู้กู้ เพื่อให้ผู้กู้ชำระหนี้ ซึ่งจะเกิดปัญหาสังคมขึ้นตามมา เนื่องจากผู้กู้เกิดความหวาดกลัว จึงต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้อื่นๆที่เรียกดอกเบี้ยแพงกว่าเพื่อมาชำระ หนี้ให้กับผู้ให้กู้ ทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นไม่รู้จบ หรืออาจกระทั่งทำให้หมดเนื้อหมดตัวทำให้สิ่งของที่ได้ประกันไว้ตกอยู่ในมือผู้อื่นอย่างมิชอบ

 

Update วันที่ 07-05-55 By CreditOnHand